Flow Products zet zich in voor een eerlijke en circulaire economie

Er wordt vaak gekeken naar de uitstoot tijdens productie, of naar de mogelijkheid tot recyclen. Maar voor een echt duurzaam product moet je naar de complete keten kijken. Van productie tot einde levensduur. Flow Products zet zich in voor een eerlijke en circulaire economie.

Wij zijn een bedrijf dat producten ontwikkelt en produceert. Hierdoor zijn wij in de positie om bij te dragen aan de circulaire economie. Dat doen we door bedrijven te ondersteunen om innovatieve producten te ontwikkelen, duurzaam te produceren en te adviseren over slim (her)gebruik.

Flow Products wil dat de productie een zo laag mogelijke impact heeft op het milieu. Dit doen we door te kijken naar de gehele productketen waarbij de circulaire economie de toekomst is.

Flow Products houdt de volgende speerpunten aan:

Smart Design

Reduce Impact

Renew

Care

Smart design

De gebruiksfase heeft een grote impact op de duurzaamheidsscore. Een product met een levensduur van tien jaar, is in de gebruiksfase al tien keer meer duurzaam dan een product dat slechts één jaar mee gaat. Een optimaal duurzaam product is tijdloos en heeft een lange levensduur of goede hergebruik oplossingen. Al in een vroeg stadium adviseert Flow Products productontwikkelaars over de mogelijkheden om productie te verduurzamen. Ontwerp, hergebruik, productie-efficiëntie en een (duurzame) grondstofkeuze zijn onderwerpen die aan bod komen.

Reduce impact

Door producten op een efficiënte en energiezuinige manier te produceren beperken we de impact van het product. Bij de inrichting van ons nieuwe pand op het bedrijventerrein Amsterdam Osdorp staat circulariteit en energie verbruik centraal. Voor alle installaties wordt de meest energiezuinige oplossing toegepast en wordt de benodigde elektriciteit voor productie opgewekt door eigen zonnepanelen op het dak.

Dankzij deze investeringen kunnen wij grote stappen zetten in het reduceren van het energieverbruik. Wij geloven dat duurzaam ondernemen de toekomst is en dé weg naar een lagere milieu impact van een product.

Renew

Restmaterialen worden gerecycled en weer in de productie ingebracht. Waar mogelijk worden 100% gerecyclede materialen ingezet voor nieuwe producten. Grondstoffen worden lokaal ingekocht om transport te minimaliseren. En door herbruikbare transportverpakkingen te gebruiken wordt de verpakkingsimpact tussen de verschillende toeleveranciers verminderd

Flow Products is lid van de Circular Plastics Alliance. Ons lidmaatschap draagt er aan bij dat de producten die we produceren aan het einde van hun levenscyclus weer correct kunnen worden gescheiden en zo veel mogelijk verwerkt tot grondstof. Kijk hier voor meer informatie over onze deelname aan de Circular Plastics Alliance.

Care

Bij Flow Products staat plezier in je werk voorop. Dit komt tot uiting door de zorg voor het personeel, het bieden van gelijke kansen, opleidingen en interne ontwikkeltrajecten. We bieden stagewerkplekken en begeleiden studenten bij hun praktische leerschool.

Flow Products

Flow Products zet zich op al deze vlakken in om tot een zo eerlijk en duurzaam mogelijk kunststof product te komen. Zo helpt Flow Products om van kunststof een materiaal met lage milieu-impact te maken. Een materiaal wat kan worden teruggewonnen om weer in te zetten voor een nieuw product.

Door te recyclen blijven nieuwe bronnen gespaard. Met circulaire producten zet Flow Products in op een kleinere voetafdruk voor elk geproduceerd product. Flow Products streeft naar een circulaire economie waarin bij onze spuitgietproductie 100% gerecyclede materialen worden toegepast en onze fabriek volledig Co2-neutraal kan produceren.

Kunststof is een grondstof, net zoals karton, blik en glas. Plastic in het milieu is niet goed, het is belangrijk dat goed wordt ingezameld. We moeten zuinig zijn op onze grondstoffen. Het herwinnen van kunststoffen uit afval maakt momenteel een enorme sprong voorwaarts. Door het terugwinnen van grondstof kan deze weer worden gerecycled en ingezet voor nieuwe producten. De kern ligt bij het sluitend maken van de circulaire economie. Door de stappen die Flow Products zet dragen we bij aan het doel om een sluitende circulaire economie mogelijk te maken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ik blijf graag op de hoogte van nieuwe projecten en ontwikkelingen van Flow Products: