Hoe overbrug je het gat tussen ontwikkeling en productie opstart?

Het integraal ontwikkelen van een nieuw product is vaak een complex traject. Dit komt doordat er verschillende disciplines betrokken zijn bij de ontwikkeling, die ieder op hun eigen manier aan het project trekken. Productontwikkeling is geen rechtlijnig traject, het wordt vaak omschreven als een warboel van lijnen wat zich steeds meer ontrafelt tot er een rechte lijn overblijft. Een engineer heeft vaak een andere visie op het eindproduct dan een vormgever. En iemand die de user interface ontwerpt zal een andere mening hebben dan de commercieel verantwoordelijke.

Een organisatie heeft een goede projectleider nodig om die warboel tot een rechte lijn te trekken. En de projectleider moet goede input krijgen om de juiste afwegingen te kunnen maken. Echter is sommige kennis zo specifiek, dat deze niet altijd binnen de eigen organisatie aanwezig is.

Een voorbeeld van kennis die in veel organisaties ontbreekt is het “gat” tussen ontwikkeling en het in productie nemen van een product. Iedereen die regelmatig nieuwe producten naar productie begeleid, weet dat op dit moment onvoorziene zaken aan het licht kunnen komen. Bij kunststof spuitgieten kan het zo eenvoudig zijn dat alleen een aanspuit positie moet worden verplaatst. Maar het kan ook zo zijn dat de complete deelnaad moet worden verplaatst (terug naar de tekentafel) of de gehele matrijsconstructie moet worden gewijzigd (kostenverhogend).

Een goede manier om dit te ondervangen is om deze specifieke kennis bij de toeleverancier te zoeken. Als een leverancier tijdig betrokken is, dan zal dit op een later moment zeker zijn vruchten afwerpen. Als de toeleverancier op het juiste moment mag meedenken, kunnen kostenoverschrijdingen en vertraging worden voorkomen. Bovendien leren beide partijen van elkaar welke afwegingen er worden gemaakt, en kan hier in het verdere traject rekening mee worden gehouden.

Als de gereedschappen eenmaal zijn gemaakt volgt een traject waarin de eerste samples worden beoordeeld en getest. Vooral bij grotere projecten (>20 componenten) moet worden uitgegaan van meerdere iteratieslagen om tot een goedgekeurd eindproduct te komen. Dit is vaak een intensief traject waarin de opdrachtgever nauw samenwerkt met de leverancier. Als de leverancier al tijdens de productontwikkeling betrokken is geweest, zal dit risico’s wegnemen. De leverancier weet namelijk waar rekening mee moet worden gehouden.

Als in een vroeg stadium binnen de productontwikkeling het ontwerp moet worden gewijzigd, dan zijn de kosten vaak nihil. Als dit later in het traject nodig is, dan wordt het steeds kostbaarder om door te voeren. Daarom het advies: zorg er voor dat de juiste mensen aan tafel zitten op het juiste moment.

Flow Products is een producent met een product ontwikkeling achtergrond. Wij denken graag in een vroeg stadium met u mee en begeleiden uw ontwerpers naar een goed product. Vanuit onze locaties in Nederland en China kunnen wij uw organisatie helpen om het traject tussen productontwikkeling en de productie soepel te laten verlopen.